Arbetsgivare

Arbetsrätt för arbetsgivare

Är du en arbetsgivare som planerar att genomföra förändringar som kommer att påverka dina anställda? Då kan det vara bra att kontakta en arbetsrättsjurist för rådgivning.

Detta är viktigt då du kan drabbas av skadestånd om du har åsidosatt arbetsrättsliga procedurregler.

Välkommen att kontakta oss för ett första möte – vi har lång erfarenhet av att hjälpa arbetsgivare med arbetsrättsliga frågor.

Viktigt att vara proaktiv

Arbetsrätt handlar bland annat om frågor som förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Frågorna som ingår i området är många: omstruktureringar, disciplinåtgärder, upphörande och ingående av anställning och mycket annat. De flesta företag som har eller vill anställa personal kommer i kontakt med dessa frågeställningar.

Arbetsrättsliga tvister kan kosta stora summor och som arbetsgivare är det viktigt att vara proaktiv och se över sina regelverk innan en tvist blir aktuell. En sådan tvist kan pågå länge och ofta med en skyldighet för arbetsgivaren att fortsätta betala lön till arbetstagaren. Våra erfarna arbetsrättsjurister hjälper gärna dig som arbetsgivare med dessa frågor.

Uppsägning på grund av arbetsbrist, omorganisering med mera

Arbetsbrist är ett samlingsbegrepp för situationer då en anställd sägs upp och beslutet inte har med arbetstagaren personligen att göra. Arbetsbrist kan orsakas av omorganisationer, rationaliseringar, nedskärningar, ändrad verksamhetsinriktning med mera. Arbetsbrist är en saklig grund för uppsägning om procedurreglerna följs.

Vad gör jag som arbetsgivare om en arbetstagare inte sköter sig?

Det finns åtgärder som en arbetsgivare kan vidta. Detta beror givetvis på vilket sätt arbetstagaren har misskött sig och om det handlar om enstaka eller upprepade händelser.

Är arbetstagaren otrevlig mot sina kollegor, sköter arbetstagaren inte sina uppgifter eller kommer denne berusad eller påverkad till jobbet? I alla dessa fall finns det åtgärder som en arbetsgivare kan vidta. Samtal, varningar och bestraffningar kan bli aktuella beroende på omständigheterna i det aktuella fallet. I värsta fall kan avslutande av anställning bli aktuellt.

En helhetsbedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet måste alltid göras. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring detta.

Erfarenhet och kompetens inom arbetsrätt